Fair Play

Hunde har brug for social interaktion med artsfæller, og leg har en stor betydning for hundes velfærd. Hunde lærer og øver sig på hundesprog ved at interagere med hinanden. Leg og social interaktion skal dog foregå på en ordentlig og høflig måde, og hundene skal helst sættes sammen, så de passer bedst sammen i temperament, fysisk udfoldelse samt legeteknikker. Samtidig skal der være fokus på kvaliteten af legen frem for kvantiteten. Alt dette for at legen bliver en Fair Play og en god oplevelse for ALLE hunde uanset set størrelse, køn, race og alder.

Hos DogTech – Adfærd og Træning bliver hundene fordelt imellem forskellige indhegninger, hvor de sættes sammen med ligesindede, og jeg vil overvære legen sammen med dig, så vi hele tiden kan sikre os, at din og andre hunde får en fornuftig og givtig omgang Fair Play.

OBS: Dette er ikke holdtræning men fri socialisering og leg mellem hundene.

Fair play – Regelment

1. Hav altid snor på din hund udenfor indhegningen.
2. Hav altid en snor med dig, mens du og din hund er i indhegningen.
3. Bliv i den indhegning, din hund er i.
4. Bevæg dig roligt rundt – stå ikke stille.
5. Hold altid øje med din hund.
6. Saml din hunds efterladenskaber op og smid det i skraldespanden.
7. Kald på din hund, hvis en anden hund skal ind af lågen.
8. Lad ikke din hund grave huller.
9. Løbske tæver må blive hjemme.
10. Alle hunde skal være vaccineret. Se ’Praktisk information’ på www.dogtech.dk.
11. Alle hunde skal følges af ejere over 15 år.
12. Laver din hund skade på inventar eller andet, dækker din hunds ansvarsforsikring.
13. Rygning forbudt på hele arealet.
14. Deltag kun i FAIR PLAY, så længe din hund synes, det er sjovt.
15. Alle hunde skal være socialt kompetente til at deltage i FAIR PLAY.

Anbefalinger

1. Træn altid ’ro’ og et godt indkald sideløbende ved brug af FAIR PLAY.
2. Giv din hund andre spændende oplevelser udover FAIR PLAY.
3. Finder jeg ikke din hund egnet til at deltage i FAIR PLAY, må vi finde en anden løsning for jer.